Spárovky - truhlářské řezivo

Ceník paliva

Palivové dřevo

Materiál Varianta Paleta velikost  CENA bez DPH
buk 33cm štípané dřevo 1m x 1m x 1,8 m 1.650,-/prm*

Poznámka: celá paleta:
Palivové dřevo – čerstvé … 2.970 Kč
Palivové dřevo – suché … 3.500 Kč

Vysvětlivky:
* prm – prostorový metr skládaný